...

posted on 18 Dec 2011 22:42 by mirage-miror
วันนี้  ฉันจะบอกลาคนที่ฉันรักค่ะ
ถึงวันที่ต้องยอมรับความจริงซะที
 
ฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไร้สาระอีกแล้วT_T
จากนี้ต่อไปจะเข้มแข็งขึ้นค่ะ confused smile

#1 By I'am Ambryo on 2011-12-18 22:48